Přijímací řízení - zápis pro školní rok 2021/2022


TOTO JE DEMOVERZE APLIKACE "Zápisy do MŠ ZÁKLAD".
NÁSLEDUJÍCÍ TEXTY JSOU VZOROVÉ.
NEVKLÁDEJTE PROSÍM OSOBNÍ ÚDAJE SKUTEČNÝCH OSOB!


Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádným opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci rozšíření onemocnění COVID 19, činíme následující opatření k organizaci zápisu.

Vyplněnou žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

 • vhozením na připravené místo u hlavního vchodu školy na adrese ………. v den zápisu ………. od 7:00 do 16:00 hodin.
 • osobním podáním: nutno se předem telefonicky objednat na tel. čísle: ……….
 • do datové schránky školy - ……….
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu ……….
 • poštou


V případě, že nelze zajistit potvrzení dětského lékaře ohledně řádného očkování, je nutné doložit čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a doložit kopii očkovacího průkazu.

Vzor čestného prohlášení (pdf)

V případě jakýchkoliv dotazů mne prosím kontaktujte.
Děkuji za spolupráci a přeji klidné dny.

……….,
ředitel MŠ
Mobil:  ……….
E-mail: ……….
Web: ……….


Zápis pro školní rok 2021/2022 do mateřských škol ……….:

 1. MŠ ……….
  ………., ……….
   
 2. MŠ ……….
  ………., ……….
   
 3. MŠ ………. 
  ………., ……….
   

Přijímací řízení (zápis) proběhne pro všechny uvedené MŠ ve středu ……….. V uvedený den předejte elektronicky odeslanou, vytištěnou, podepsanou a lékařem potvrzenou žádost do MŠ výše uvedenými způsoby.

Zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je v tomto případě ředitel školy. V den podání žádosti (……….) je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitele nabude právní moci.

Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitele vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastoupeno zákonným zástupcem, zpravidla jedním z rodičů. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád.

Výsledky přijímacího řízení zveřejní ředitel školy dne ………. od 12:00 hodin na veřejně přístupném místě v mateřské škole a webových stránkách školy.

izapis.cz © 2024